Jak být lepší

Každý den jedna rada.

Jak se zamilovat?

Dnes je ten ideální den, kdy si tuto hru zahrát. Vezměte svého partnera/partnerku, kamaráda/kamarádku třeba do parku a položte si vzájemně těchto 36 otázek. Hra je dílem autorky Mandy Len Catron, která věří tomu, že může lidem pomoci se do sebe zamilovat nebo minimálně prohloubit vzájemný vztah. Vyhraďte si na ni minimálně 50 minut času.

S kým bys šel/šla na večeři, kdyby sis mohl/a vybrat kohokoli na světě?

Chtěl/a bys být slavná? Díky čemu?

Zkoušíš si někdy předtím, než někomu zavoláš, co řekneš? Proč?

Jak by vypadal tvůj perfektní den?

Kdy naposledy sis zpíval/a? Nebo někomu jinému?

Kdybys žil/a do 90 let a mohl/a by sis ponechat své 30leté duševní, nebo fyzické já a žít s ním dalších 60 let, které by to bylo?

Máš tušení, jak zemřeš?

Vyjmenuj tři věci, které máte společné se svým spoluhráčem.

Za co jsi v životě nejvíce vděčný/á?

Kdybys mohl/a změnit cokoli na tom, jak jsi vyrůstal/a, co by to bylo?

Během čtyř minut popiš spoluhráči svůj životní příběh a zkus zapojit co nejvíce detailů.

Kdyby ses zítra ráno mohl/a probudit s novou vlastností nebo schopností, co bys chtěl/a, aby to bylo?

Kdybys měl/a možnost dozvědět se z křišťálové koule pravdu o sobě, životě nebo budoucnosti, co bys chtěl/a vědět?

Je něco, co si plánuješ už dlouhou dobu splnit? A proč jsi to zatím neudělal/a?

Co je zatím nejvíc, čeho jsi dosáhl/a?

Co je pro tebe v přátelství to nejdůležitější?

Jaká je tvá nejvzácnější vzpomínka?

Jaká je tvá vůbec nejhorší vzpomínka?

Kdybys věděl/a, že za rok zemřeš, změnil/a bys něco na svém životě? Co by to bylo?

Co pro tebe znamená kamarádství?

Jakou roli pro tebe hraje v životě láska?

Střídavě si se spoluhráčem řekněte pět pozitivních vlastností nebo charakteristik toho druhého.

Jak moc blízko jste si v rodině? Myslíš si, že tvé dětství bylo šťastnější než dětství ostatních?

Jaký máš vztah se svou matkou?

Každý řekněte tři pravdivé výroky o vás a vašem spoluhráči. Třeba: „Právě oba dva sedíme na dece a cítím se…“

Doplň větu: „Přál/a bych si mít někoho, s kým bych mohl/a sdílet…“

Kdybys měl/a být se svým spoluhráčem i blízký kamarád/ka, řekni, co by o tobě měl vědět.

Popravdě řekni, co se ti na tvém spoluhráči líbí. Tentokrát hodně upřímně, neříkej nic, co bys mohl/a říct cizímu člověku.

Popiš trapný zážitek ze svého života.

Kdy naposledy jsi před někým plakal/a? Nebo kdy naposledy jsi plakal/a sám/a?

Řekni, co se ti na tvém spoluhráči líbí už v tuhle chvíli.

O čem se podle tebe nemá žertovat?

Kdybys dnes zemřel/a a neměl/a bys možnost se s nikým naposledy spojit, co by tě nejvíc mrzelo, že jsi neřekl/a? A proč jsi to dané osobě neřekl/a doteď?

Z hořícího domu jsi právě zachránil/a všechny blízké a domácí mazlíčky. Máš šanci se vrátit zpět ještě pro jednu věc. Co by to bylo? A proč?

Čí smrt by tě v rodině zasáhla nejvíc? Proč?

Sdílej se svým spoluhráčem osobní problém a nech ho/ji, aby ti poradil/a, jak ho vyřešit. Dále by ti tvůj protějšek měl říci, jak si podle něj v řešení problému stojíš.

Anebo pokud vám nevadí anglická verze, hrajte tady.

Rady pro vás hledá bot založený na službě Azure.